Tekninen henkilökunta

Tekninen tuottaja
Jukka Vuokko

Suuren näyttämön näyttämöpäällikkö
Harri Lång

Näyttämömestarit
Mikko Jutila
Antti Kivikoski
Toni Lampela
Timo Lottanen
Anssi Lukkarinen
Patrick Torné
Juhani Vuorsalo

Willensaunan vastaava näyttämömestari
Aslak Sandström

Apulaisnäyttämömestarit
Jaakko Toijanniemi
Jaakko Ylä-Rautio

Näyttämöoperaattorit
Joel Järvinen
Mikko Liikanen

Tekniikan suunnittelija / näyttämömies
Tuomo Tervo

Willensaunan näyttämöassistentit
Zoran Atanasov
Tiia-Sisko Rasilainen
Tarmo Tanttu
Irene Taurinen
Tuomas Vellamo

Näyttämömiehet / puusepät
Markku Colliander
Peter Jurvélius
Jari Kailokari
Lasse Ketola
Aki Kokkonen
Pasi Kuronen
Ari Peränen
Petri Pulkkinen
Jaan Pöldsam
Sami Saari
Tomi Syrjä
Tuomas Tikkala

Valo-osaston päällikkö
Ville Toikka

Vastaavat valaistusmestarit
Matti Tiilama

Valaistusmestarit
Hannu Lahtela
Kare Markkola
Ilkka Niskanen vp.
Jukka-Pekka Saastamoinen vs.
Ville Virtanen

Valo-ja videoteknikko
Pyry Hyttinen

Willensaunan av-assistentit
Eetu Hiltunen
Matias Koivuniemi
Olli Valkola

Valoteknikot
Mirja Aho
Antti Eronen vs.
Johannes Hallikas
Jussi Kuittinen
Miika Suomalainen

Ääniosaston päällikkö
Esa Mattila

Tehostemestarit
Raine Ahonen
Juha Kerkola
Veli-Pekka Lahtela
Jani Peltola
Matti Pollari

Apulaistehostemestari
Iiro Iljama

Tehoste-ja valaistusmestari
Harri Kejonen

Tehostemiehet
Esko Mattila
Mikki Noroila

Videotuottaja
Petri Tarkiainen

Videoteknikko
Ida Järvinen

Tarpeistonhoitajat
Marja Humalamäki
Anne Jekunen
Salla Lappalainen
Sinikka Liikanen
Irene Lång

Tarpeistonvalmistajat
Sisko Jaako
Sanna Sucksdorff

Vastaava lavastemestari
Kari Saviranta

Lavastemestarit
Pekka Juuti
Harri Ojala

Apulaislavastemestari
Ari Palmroos

Lavastemaalari
Elli Hakkola

Huonekalujenhoitaja
Horst Wein

Verhoilija
Mikko Nikola

Puusepät
Kasper Henriksson
Esa Kirkinen
Mikko Murtomaa vp.
Tomi Raitio

Naamioinnin päällikkö
Heikki Nylund

Maskeerajat, naamioitsijat, kampaajat
Tuire Kerälä
Jari Kettunen
Petra Kuntsi
Pauliina Manninen
Laura Sgureva

Järjestäjät
Johanna Hannikainen
Erik Rehnstrand
Hannele Sarkki
Nina Turunen

Kuiskaajat
Virpi Haanpää
Pia Suuronen

Puvuston päällikkö
Heli Hynynen

Puvuston päällikön assistentti
Saija Kiiskilä

Produktioassistentti
Minna Peltomäki

Vaatturiosaston vastaava
Virpi Hämäläinen

Vaatturit
Nina Martikainen

Ompelijat
Anne Korpisalo
Marika Liivalahti

Ompelija-modisti
Lilja Honkanen

Pukuvarastonhoitaja-värjäri
Ipsa Syrjänen-Pöhö

Pukuhuoltajat
Marjo Kemppainen
Svetlana Pruuli

Pukija-pukuhuoltajat
Satu Heino
Anne Männistö
Tuija Siltanen
Noona Smura

 

Ajankohtaista