Jarkko S. Tuusvuoresta Leevi Lehdon ntamon työn jatkaja

18.05.2017

Kansalllisteatterinkin kirjasarjaa julkaiseva ntamo siirtyy Leevi Lehdon omistuksesta Jarkko S. Tuusvuorelle.

Kustantaja Leevi Lehto ja filosofi Jarkko S. Tuusvuori ovat tänään sopineet Lehdon omistaman ntamo t:mi:n kirjavalikoiman, paino- ja jälleenmyyntisopimusten, verkkokaupan ja ntamo-brändinimen siirtymisestä Tuusvuoren omistukseen. Myynti ja julkaisutoiminta jatkuvat keskeytyksettä. Kaikki ntamon nykyisen valikoiman vajaat 600 teosta pysyvät myynnissä, mikäli oikeudenomistajat niin haluavat. Tuusvuoren ntamo aloittaa 1. kesäkuuta 2017. Siirto tuli ajankohtaiseksi, kun Lehto kesällä 2016 ilmoitti lopettavansa ntamon julkaisutoiminnan terveydellisistä syistä; siirron taloudelliset ehdot jäävät sopimuspuolten tietoon.

”ntamo on omillaan pärjännyt, elinkelpoisuutensa ja muuntautumiskykynsä osoittanut yleiskustantamo. Se olisi jo sivistysmielessä aivan liian kallisarvoinen luomus ajettavaksi alas, mutta toimintavalmiin, vetovoimaisen ja alan nykyisiin pulmiin vastaavan talon jatkamisessa on moninaista itua. Kun Leevi, itsekin kansallisaarre, esitti alustavan juonensa, lähdin mukaan kaikkineni. ntamossa on jo nyt kosolti sellaista, minkä sekä tiedän yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittäväksi että tunnen läheiseksi. Kenen tahansa muun käsissä tarvepainatus olisi silkka teknis-kaupallinen järjestely, Leeviin suorastaan henkilöityvänä signatuuri-ilmiönä se on lisäksi älyllisesti ja taiteellisesti stimuloiva toimintamuoto. Taustani vuoksi tieto- ja käännöskirjallisuus lujittuu katalogissa, mutta myös kotokaunoon ja faksimilevariaatioihin satsataan”, Jarkko S. Tuusvuori sanoo.

Myynti ja julkaisutoiminta jatkuvat keskeytyksettä.

 

Ajankohtaista