Reittejä Kontulaan

Alueellinen taideprojekti

Yleisötyön yhdeksi tärkeäksi muodoksi on vakiintunut alueellinen toiminta.

REITTEJÄ KONTULAAN – YLEISÖTYÖPROJEKTI 2013 -2015

Hankkeesta on julkaistu raportti Kulttuurin paikka? Kulttuuri asuinalueen kehittämisessä. Tapaus Suomen Kansallisteatteri Kontulassa. Se tuo esille alueellisen työn vaikutukset ja haasteet.

Reittejä Kontulaan on Kansallisteatterin alueellinen yleisötyöhanke, joka alkoi 2013 ja jatkuu vuonna 2015. Projekti käynnistyi alkusyksystä 2013. Silloin käyntiin pyörähtivät iltatyöpajat, joissa lähdettiin tutkimaan alueen asukkaiden kanssa eri taiteenlajien (teatteri-ilmaisu, musiikki, kuvataide, kirjoittaminen, liikeilmaisu) kautta yhteistä aihetta: mikä on minun reittini Kontulaan ja tähän hetkeen? Kuka minä olen ja mistä minä olen tullut? Mikä minua kiinnostaa? Työpajojen pohjalta syntyi Kontulan aika! –esitys, joka sai ensi-iltansa tammikuussa 2014. Esityksessä nähtiin eri-ikäisiä kontulalaisia ja sitä esitettiin Helsingin yhteislyseolla yhteensä kolme kertaa, ja tämän jälkeen vielä kaksi kertaa Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä.

Projekti jatkui kevään 2014 ja loppukesän aikana ja seuraavaksi ensi-iltaan tuli Kontulan ostoskeskusta opaskierrosmaisesti esittelevä Matkakohteena Kontula, jossa oppaina toimi seitsemän paikallista asukasta. Esityksen aikana liikuttiin ostoskeskuksen ympäristössä ja tutustuttiin sen suurimpiin nähtävyyksiin. Projekti lähti tutkimaan ostariin liitettyjä käsityksiä ja ennakkoluuloja ja niiden suhdetta todellisuuteen. Yhtenä materiaalin keräämisen tapana toimivat ympäri ostoskeskusta sijoitellut postilaatikot, joihin ohikulkijat ovat saaneet kirjoittaa, mitä ajattelevat juuri nyt kyseisessä paikassa. Kirjeiden joukosta löytyi niin muistoja, iskulauseita, piirroksia, elämäntarinoita kuin mielipiteitäkin. Esityksessä nämä tarinat nivoutuivat esiintyjien omiin muistoihin, lehti- ja nettikirjoituksiin sekä ostoskeskuksen historiaan ja nykyisyyteen. Esitys nähtiin ostoskeskuksella elo- ja syyskuussa 2014 yhteensä kahdeksan kertaa.  

Matkakohteena Kontulan jälkeen oli jälleen uuden aika: projektin seuraavana tavoitteena oli kerätä Kontulan ja sen lähialueiden nuorista teatteriryhmä. Ryhmä kasaantui ja aloitti toimintansa syyskuun lopussa. Ryhmä harjoitteli ohjaajien kanssa intensiivisesti koko syksyn aloittaen ensin perusteista edeten kohti itse esityksen harjoittelua. Nuoret kävivät myös tutustumassa Kansallisteatteriin ja katsomassa Metsäjätti-esityksen. Harjoittelu huipentui joulukuussa Kontulan nuorten toimintakeskus Luupissa 6.12. 2014 ensi-illassa olevaan Elinpiirejä-esitykseen. Puolidokumentaarinen esitys kertoi nuorten suhteesta kotiin ja perheeseen, tulevaisuuden unelmista, vapauden kaipuusta ja vaikuttamisen halusta. Lavalle astui yksitoista 13–17 -vuotiasta Kontulassa ja sen lähialueilla asuvaa nuorta. Ensi-iltansa jälkeen esitys kiersi Kontulaa, pysähtyen Helsingin yhteislyseolla ja Kontulan palvelukeskuksella, näiden jälkeen esitys nähtiin kolme kertaa Kansallisteatterin Omapohja-näyttämöllä. Keväällä 2015 esitys lämmitettiin, ja näytettiin vielä Vesalan yläasteella Kontulassa sekä Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä ma 9.3.2015 osana projektin ja Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen järjestämää Kuka meit tääl muka kuuntelee -teatteri ja keskustelutilaisuutta.

Reittejä Kontulaan -projektin kolmas kausi alkoi keväällä ja jatkuu syksyllä 2015. Jatkoprojektin teemana on muuttaminen, muutos ja muuntuva suomalaisuus.

Kevään aikana järjestettiin työpajoja alueen maahanmuuttajataustaisille ihmisille. Työpajojen sekä osallistujien haastattelujen pohjalta syntyy käsikirjoitus Muuttajat-esitykselle, jonka ensi-ilta on Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 5.10.2015 . Esiintymässä ovat työpajojen muuttamiskokemusten asiantuntijat sekä näyttelijä Jesse Vinnari.

Lisäksi keväällä Pidetään juhlat! -työpajasarjassa Kontulan eläkeläiset kohtasivat Kontulan ala-asteen valmistavan luokan oppilaat kevään aikana. Työpajoissa tutustuttiin toisiin, leikittiin ja ihmeteltiin kielten vaikeutta. Työpajojen pohjalta syntyi esitys, joka nähtiin Kontulan ala-asteen kevätjuhlassa sekä Kontulan eläkeläisten keskiviikkokerhossa Wanhalla Postilla. Eläkeläiset ja koulu suunnittelee kummitoimintaa ja vierailuyhteistyötä valmistavien luokkien kanssa myös syksylle 2015.

Edellisvuosien esityksistä Kontulan aika!, Matkakohteena Kontula sekä Elinpiirejä esiintyjistä ja uusista tulokkaista muodostettiin alueelle oma teatteriryhmä, TeKo. Tämän sissiryhmän toiminnan ytimessä oli reagoiminen alueen ajankohtaisiin kysymyksiin teatterin keinoin. TeKo-ryhmä jatkaa syksyllä 2015 itsenäisesti toimintaansa ja pyrkii mm. näkymään mahdollisimman Mellunkylän alueen tapahtumissa.

Lokakuun lopussa 2015 järjestetään isot Reittejä Kontulaan -projektin päättävät Iltamat. Iltamiin ovat tervetulleita kaikki projektin kolmivuotisen matkan osallistujat sekä kaikki uudet tuttavuudet. Ohjelma ja tarkempi aikataulu tarkentuu syksyn aikana.

Reittejä Kontulaan -yleisötyöprojektin taiteellisena suunnittelijana ja esitysten ohjaajana on toiminut teatteri-ilmaisun ohjaaja Eveliina Heinonen, ja esitysten käsikirjoittaja ja apulaisohjaaja on dramaturgi Juho Gröndahl. Suuri joukko eri taiteen alojen ammattilaisia on osallistunut Reittejä Kontulaan – projektin toteuttamiseen.

Reittejä Kontulaan -projektia tukee Helsingin Kulttuurikeskus.

 • The City Ghettos of Today

  Kansanvälinen The City Ghettos of Today -projekti vieraili Helsingissä 8.–20.syyskuuta 2014. Kansallisteatterin yleisötyön Reittejä Kontulaan -projekti oli osana City Ghettos of Today -hanketta yhdessä muiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

  Seitsemän eurooppalaisen kaupungin välisessä yhteisprojektissa tarkasteltiin ghetto-käsitteen muuttuvia merkityksiä. Taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteistyön kautta projektissa pyrittiin tuomaan esiin tarinoita nyky-Euroopan ghetoista ja moninaisista todellisuuksista, joista tämän hetken urbaanit kaupunkimaisemat muodostuvat. Miten rajatut, vaihtoehtoisen maailmankatsomuksen alueet ovat vaikuttaneet eurooppalaisiin identiteetteihin? Mitkä asiat vaikuttavat ghettoutumiseen tämän hetken Euroopassa? Mitä tapahtuu siirtolaisten yhteisöille Euroopassa tänään ja miten nämä prosessit liittyvät Euroopan yhteiseen menneisyyteen?

  The City Ghettos of Today koostui sarjasta työpajoja, jotka olivat avoimia paikallisille yhteisöille Varsovassa, Pariisissa, Bolognassa, Milanossa, Helsingissä, Berliinissä ja Antwerpenissä. Taiteilijoiden ohjaaman työpajajakson aikana kuhunkin kaupunkiin rakennettiin installaatio, jonka rakenne kiersi kaupungista toiseen ja sisällöt koostettiin uudestaan paikallisesti.

  The City Ghettos of Today -projektin kaksiviikkoinen intensiivivaihe Helsingissä alkoi yleisöille avoimilla haastatteluilla, joissa kohdattiin yksilöitä erilaisista maahanmuuttajaryhmistä. Kohtaamisten pohjalta rakennettiin video- ja äänisisältöjä, jotka sijoitettiin installaation suurikokoisista putkista muodostuvaan rakenteeseen kaupunkilaisille avoimissa työpajoissa Helsingin kulttuurikeskus Stoassa. Putkirakenne toimi myös näyttämönä esityksille, joita toteutettiin installaatiotilassa projektin teatteriohjaajien johdolla.

  Projektiin liittyvä seminaari järjestettiin Kansallisteatterin Lavaklubilla 16.9.2014. Seminaarissa projektin taiteilijat ja tutkijat viidestä maasta kertoivat projektin toteutumisesta omissa kaupungeissaan; Pariisissa, Varsovassa, Bolognassa, Berliinissä ja Helsingissä.

  Projekti huipentui Varsovassa tammikuussa 2015 installaatioon, jossa eri kaupungeissa kootut materiaalit koottiin yhteen.

  Reittejä Kontulaan -projekti jatkaa maahanmuuttajien kanssa työskentely projektin kolmantena vuonna Muuttajat-esityksen kanssa. Ensi-ilta on 5.10.2015.

  Lisätietoja projektista / more information (pdf). Tutustu myös www.cityghettos.com.

  Project is financial supported by European Commision – Program Europe for Citizens and co-financed by Evens Foundation

  This project has been funded with support of the European Commission. This communication reflects only the views of the author, and the Commission cannot be held responsible for its content merits.

 

Ajankohtaista