""

Lavastuses “Varumehed” kasutatud allikad

Lavastuses “Varumehed” kasutatud allikad

”2022. aastal elas alaliselt Soomes umbes 54 000 Eesti kodanikku. See on 4 % Eesti elanikkonnast ja vastab Mikkeli või Narva elanike arvule. Peale selle on olemas suur hulk eestlasi, kes töötavad Soomes, kuid pole end ametlike elanikena arvele võtnud. Hinnangute kohaselt pakub Soome tööd vähemalt 100 000 eestlasele.”

Allikad

https://globalestonian.com/en/global-estonians-in-numbers

https://www.hs.fi/talous/art-2000006336884.html

***

”Soomes saavad eestlased kõigist sisserännanute rühmadest kõige paremini hakkama. Nende tööhõive aste on olnud isegi kõrgem kui soomlastel.”

Allikas

https://www.tuglas.fi/oecd-raportti-maahanmuuttajien-kotoutumisesta-suomeen

***

”Teisest küljest elavad eestlased Soomes vähenõudlikult, erakorter on ainult 20 % eestlastest (soomlastel 60 %). Eestlased paigutavad oma raha pigem Eestisse kui Soome.”

Allikas

Virolaiset Suomessa, Kährik - Tammaru, Elo 1/2019

https://www.tuglas.fi/virolaiset-suomessa

***

”Väliselt moodustavad eestlased Soome ühiskonnas lausa nähtamatu rühma. Nähtamatusest on Soome tööelus ja ühiskonnas kasu.”

Allikas

Lagerspetz, Mikko: Eestlased Soomes – vähemus, rahvastikurühm või midagi muud? teoses Mobiilsus, ränne ja hargmaised suhted Soome ja Eesti vahel. Toim. Rolle Alho ja Kaja Kumer-Haukanõmm. Siirtolaisuusinstituutti, 2020.

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/04/j-29-isbn-978-952-7167-80-9-mobiilsus-ranne-ja-hargmaised-kontaktid-eesti-ja-soome-vahe.pdf

***

”Ehitamine on Soome kõige rahvusvahelisem valdkond. Pool pealinnaregiooni elama asunud eesti meestest töötab ehitusvaldkonnas. Näiteks 2023. aasta märtsis töötas Soome Rahvusteatri ehitusobjektil 20 eri rahvust, 161 võõrtööjõud, kellest on 71 eestlased.”

Allikad

https://www.rakennuslehti.fi/2019/10/virolaiset-jattavat-suomen-paljon-halvempaa-tyovoimaa-haetaan-eun-ulkopuolelta/

Soome Rahvusteatri tehnikajuht Antti Aho

***

”Eesti ja Soome vahet pendeldajate arv on u 30 000 inimest. See moodustab 3,6% Eesti tööealisest elanikkonnast ja vastab Savonlinna elanike arvule.”

Allikas

https://politiikasta.fi/viro-100-liikkeella-viron-ja-suomen-valilla/

***
”85 protsenti pendeldajatest on mehed. Suurim osa neist on parimas perekonna loomise eas. Eestis on peetud pendeldajaid riigireeturiteks või mugavuspagulasteks. Peale selle räägitakse pendeldusorbudest.”

Allikas

Krusell, Siim: Eesti elanike välismaal töötamine. Lõksudest välja? Eesti inimarengu aruanne 2014/2015. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.

***

”Soomes ei koguta andmeid lähetuses olevate töötajate tööõnnetuste kohta.”

Allikas

Tööõnnetuste teabekeskus “Työtapaturmatieto" (e-kirjavahetus)

***
Eesti tööjõud on hakanud Soomest välja valguma. Palgatase Eestis tõuseb kiiresti ning Soome enam uusi töötajaid endisel viisil ei meelita. Eesti on praegu positiivse migratsioonisaldoga riik. Iga viies Soomes elav eestlane plaanib Eestisse naasmist. Põhjused on enamasti perekondlikud.”

Allikad

https://yle.fi/a/3-10679446

https://www.tuglas.fi/suomen-virolaiset-ja-heidan-paluumuuttoaikeensa

***

”Teisest küljest oli Eestis 2022. aastal EL-i kõrgeim inflatsioon. Igal kolmandal perel oli toimetulekuraskusi.”

Allikas

https://yle.fi/a/3-12642306

***

”Pendeldamisega harjunud perekonnad ei püüagi olukorda muuta, vaid plaanivad koju naasmist alles pensionieas.”

Allikas

Telve, Keiu: Pendeltöö mõju lähisuhetele Soomes töötavate Eesti meeste näitel teoses Mobiilsus, ränne ja hargmaised suhted Soome ja Eesti vahel. Toim. Rolle Alho ja Kaja Kumer-Haukanõmm. Siirtolaisuusinstituutti, 2020.

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/04/j-29-isbn-978-952-7167-80-9-mobiilsus-ranne-ja-hargmaised-kontaktid-eesti-ja-soome-vahe.pdf

***

”Soome vajab enne 2035. aastat 200 000 uut sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töötajat. Töötajate värbamist on kaalutud näiteks Filipiinidelt, Keeniast ja Myanmarist.”

Allikad

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf

https://yle.fi/a/3-12641450