Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kansallisteatteri.fi
Poikkeuksena vieraileva* henkilökunta

° osa-aikainen
* vierailija

PÄÄJOHTAJA
Mika Myllyaho

TUOTANTOJOHTAJA
Päivi Isosaari

TEKNINEN JOHTAJA
Antti Aho

PÄÄJOHTAJAN ASSISTENTTI / TUOTTAJA
Hanna Reetta Majanen

KIERTUENÄYTTÄMÖN TAITEELLINEN SUUNNITTELIJA
Jussi Lehtonen°

KIERTUENÄYTTÄMÖN TUOTTAJA
Roosa Vaverka vt.

DRAMATURGIT
Michael Baran
Eva Buchwald
Minna Leino

OHJAAJAT
Arto af Hällström
Jukka Rantanen

LAVASTAJAT
Kati Lukka
Katri Rentto

PUKUSUUNNITTELIJA
Tarja Simonen

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
Mia Hyvärinen

TIEDOTUSASSISTENTTI
Kirsi Helstelä°

TEKSTISUUNNITTELIJA
Jyrki Koskelo

KIRJALLINEN NEUVONANTAJA
Aina Bergroth°

NÄYTTELIJÄT
Harriet Abrahamsson*
Jessica Grabowsky*
Raimo Grönberg*
Heli Haltia*
Kristiina Halttu
Marjukka Halttunen
Janne Hyytiäinen*
Olli Ikonen
Tea Ista
Katariina Kaitue
Ismo Kallio
Jani Karvinen
Jouko Keskinen
Aarni Kivinen*
Kirsti Kuosmanen*
Maria Kuusiluoma
Matleena Kuusniemi*
Minka Kuustonen
Katja Küttner*
Juhani Laitala
Jussi Lehtonen°
Petri Liski
Antti Litja*
Esa-Matti Long
Pirjo Luoma-aho
Antti Luusuaniemi
Markku Maalismaa
Petri Manninen
Juha Muje
Sari Mällinen*
Pirjo Määttä
Harri Nousiainen
Cécile Orblin*
Anna Paavilainen vp.
Karin Pacius
Kaija Pakarinen*
Jukka-Pekka Palo
Terhi Panula
Emmi Parviainen* (TeaK)
Ilja Peltonen
Emmi Pesonen*
Heikki Pitkänen
Jukka Puotila
Eeva Putro*
Sari Puumalainen
Antti Pääkkönen
Seppo Pääkkönen
Ulla Raitio*
Anna-Riikka Rajanen* (TeaK)
Tuomas Rinta-Panttila*
Esko Salminen
Katja Salminen
Kristo Salminen
Marja Salo
Paula Siimes
Timo Tuominen
Miina Turunen*
Juha Varis
Helena Vierikko*
Jani Volanen*
Kirsti Wallasvaara*
Tiina Weckström*
Paavo Westerberg*
Linda Wiklund* (TeaK)

TUOTANTOSUUNNITTELIJA
Tapani Kukkola

JÄRJESTÄJÄT
Johanna Hannikainen
Erik Rehnstrand
Hannele Sarkki
Nina Turunen

KUISKAAJAT
Virpi Haanpää
Johanna Järvinen vp.
Pia Suuronen vs.
Irene Taurinen

TEATTERIKURAATTORI
Pirjo Virtanen

MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ
Auli Turtiainen

GRAAFIKKO
Marko Kovero

GRAAFIKKO / MARKKINOINTIASSISTENTTI
Krista Mäkinen vt.

MYYNTINEUVOTTELIJAT
JA -SIHTEERIT
Leena Ahvonen
Fehime Bedretdin
Jaana Siiriä

TALOUSSIHTEERI
Kirsti Jukarainen

HENKILÖSTÖASSISTENTIT
Lea Gyldén vp.
Tiia Kaijärvi

PALKANLASKIJA
Sanna Näsi vs.

VASTAAVA ARKISTONHOITAJA
Laura Saloniemi vp.

TUOTANNON ASSISTENTTI / ARKISTONHOITAJA vt.
Katriina Pyrrö

LIPUNMYYJÄT
Jaana Anttila
Antti Laanti
Helena Nikkinen
Anu Nuutinen vp.
Kaisa Sirpola

TEKNIIKAN ASSISTENTTI
Jukka Vuokko

SUUREN NÄYTTÄMÖN NÄYTTÄMÖPÄÄLLIKKÖ
Harri Lång

NÄYTTÄMOMESTARIT
Mikko Jutila
Toni Lampela
Timo Lottanen
Anssi Lukkarinen
Patrick Torné
Juhani Vuorsalo

APULAISNÄYTTÄMÖMESTARIT
Jaakko Toijanniemi
Tuomas Vellamo
Jaakko Ylä-Rautio

NÄYTTÄMÖOPERAATTORIT
Antti Kivikoski
Mikko Liikanen

NÄYTTÄMÖMIEHET-PUUSEPÄT
Risto Apunen vs.
Zoran Atanasov
Markku Colliander
Peter Jurvelius
Joel Järvinen
Jari Kailokari
Lasse Ketola
Aki Kokkonen
Pasi Kuronen
Mika Mäkelä
Ari Peränen vp.
Petri Pulkkinen
Reijo Raunio
Sami Saari
Tomi Syrjä
Tuomo Tervo
Tuomas Tikkala
Seppo Turunen

VALO-OSASTON PÄÄLLIKKÖ
Ville Toikka

VALAISTUSMESTARIT
Hannu Lahtela
Anssi Mäkinen vs.
Ilkka Niskanen
Pietu Pietiäinen
Aslak Sandström
Matti Tiilama

APULAISVALAISTUSMESTARI
Kare Markkola

VALAISTUSMIES
Ville Virtanen

VIDEO- JA VALOTEKNIKKO
Pyry Hyttinen

VALOTEKNIKOT
Mirja Aho
Jussi Kuittinen
Miika Suomalainen

ÄÄNIOSASTON PÄÄLLIKKÖ
Esa Mattila

TEHOSTEMESTARIT
Raine Ahonen
Juha Kerkola
Veli-Pekka Lahtela
Jani Peltola
Matti Pollari vp.

APULAISTEHOSTEMESTARIT
Iiro Iljama
Juho Mantere vs.

APULAISTEHOSTE-VALAISTUSMESTARI
Harri Kejonen

TEHOSTEMIEHET
Esko Mattila
Niilo Valkeapää

VIDEOTUOTTAJA
Petri Tarkiainen

TARPEISTONHOITAJAT
Marja Humalamäki vp.
Anne Jekunen
Eila Kerola
Salla Lappalainen
Sinikka Liikanen
Irene Lång
Saara Ryymin vs.

TARPEISTONVALMISTAJAT
Sisko Jaako
Sanna Sucksdorff

VASTAAVA LAVASTEMESTARI
Kari Saviranta

LAVASTEMESTARIT
Mikko Ketola
Harri Ojala

APULAISLAVASTEMESTARI
Ari Palmroos

LAVASTEMAALARIT
Elli Hakkola
Pekka Juuti

HUONEKALUJENHOITAJA
Horst Wein

VERHOILIJA
Mikko Nikola

PUUSEPÄT
Kasper Henriksson vs.
Esa Kirkinen
Mikko Murtomaa
Tomi Raitio

NAAMIOINNIN PÄÄLLIKKÖ
Heikki Nylund

PERUUKKIMESTARI
Pekka Helynen vp.

MASKEERAAJAT, NAAMIOITSIJAT, KAMPAAJAT
Tuire Kerälä
Jari Kettunen vs.
Petra Kuntsi
Jani Kylmälä vs.
Pauliina Manninen vp.
Laura Sgureva

PUVUSTON PÄÄLLIKKÖ
Merja Thil

PUVUSTON PÄÄLLIKÖN ASSISTENTTI
Minna Peltomäki vs.
Saija Siekkinen vp.

VAATTURIOSASTON VASTAAVA
Virpi Hämäläinen

VAATTURIT
Kirsti Jokinen°
Nina Martikainen
Tuija Siltanen vp.

OMPELIJAT
Anne Korpisalo
Marika Liivalahti
Riitta Pajari

OMPELIJA-MODISTI
Lilja Honkanen

PUKUVARASTONHOITAJA-VÄRJÄRI
Pirkko Syrjänen-Pöhö

PUKUHUOLTAJAT
Marjo Kemppainen
Svetlana Pruuli

PUKUHUOLTAJA-KENKÄVARASTONHOITAJA
Minna Peltomäki vp.

PUKIJA-PUKUHUOLTAJAT
Satu Heino
Maija Martinsuo vp.
Anne Männistö
Tuija Siltanen vs.
Noona Smura

RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ
Thomas Möller

KEITTIÖMESTARI
Tomi Asikanius

KOKKI
Juho Kyytsönen

LAVAKLUBIN VUOROPÄÄLLIKKÖ
Ali Younes

VUOROVASTAAVAT
Riitta Keinänen
Jari Laitinen

RAVINTOLA-APULAINEN
Sofia Waara

ISÄNNÖITSIJÄ
Ari Loikkanen

ATK- JA TELEASIANTUNTIJA
Tommi Konttila

PÄÄVAHTIMESTARI
Jouni Jutila

PÄIVÄVAHTIMESTARI
Jussi Rimminen

KESKUSVAHTIMESTARIT
Jarkko Sihvonen
Ilkka Toivonen

LAITOSMIEHET
Janne Ahola
Petri Karkkulainen
Juhani Tuomainen

SIISTIJÄ
Pia Salander

 


Ylös ↑