Tiedote – 8.6.2021

Hallinto-oikeus hylkäsi Kansallisteatterin peruskorjausta koskevan valituksen

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjaushankkeelle myönnettiin poikkeamispäätös asemakaavasta. Helsinki-Seura ry ja Rakennustaiteen Seura ry tekivät poikkeamispäätöksestä valituksen kesällä 2020. Valitus koski Kansallisteatterin niin kutsuttua väliosaa eli alun perin 1930-luvulla rakennettua osaa.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Kansallisteatterin peruskorjausta koskevan valituksen. Oikeuden päätös on valituskelpoinen; muutosta saa hakea vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kansallisteatterin toisen vaiheen peruskorjausta on valitusprosessin aikana edistetty Pienen näyttämön alueella lainvoimaisten rakennuslupien puitteissa.
 

Lisätiedot

Kansallisteatterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Pajamo
Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho

Yhteydenotot viestintäpäällikkö Mia Hyvärisen kautta
Sähköposti mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi
Puhelinnumero 050 540 5062