Sote-yksiköt ja vankilat

Kiertuenäyttämö vie taidetta keskelle terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja vankeinhoidon yksiköiden arkea sekä tuottaa tutkivan teatterityön prosesseja ja osallistavia kenttätyöjaksoja erilaisten yhteisöjen kanssa.

 

Tilaa teatteriesitys asumisyksikkönne olohuoneeseen! 

Viemme korkeatasoisia teatteriesityksiä ja työpajoja paikkoihin, joista ihmiset eivät muuten pääse live-taiteen pariin. Esityksiä järjestetään ikäihmisten asumisyksiköissä ja päivätoimintakeskuksissa, päihde- ja mielenterveystyön yksiköissä, lastensuojelun yksiköissä, vankiloissa, kehitysvammaisten ryhmäkodeissa ja potilas- ja omaisjärjestöissä. Tehdään yhdessä teatterista osa yhteisönne arkea.

Koe taiteen transformatiivinen voima!

Kiertuenäyttämön projekteissa Kansallisteatterin taiteilijat tekevät taidetta yhdessä erilaisten yhteisöjen kanssa.

Erityishuomio on ollut pyrkimyksissä tehdä eri tavoin marginalisoitujen ja syrjäytettyjen ihmisten ääni kuuluvaksi tuomalla heidät ja heidän tarinansa Kansallisteatterin näyttämölle. Vapauden kauhu, Toinen koti, Undocumented love ja Vankilataidetta ovat olleet dokumentaarisia teatteriprojekteja, joissa on pyritty osallistumaan erilaisia ihmisryhmiä – turvapaikanhakijoita, entisiä vankeja ja päihteidenkäyttäjiä – koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Projekteissa on kehitetty omaleimaista tutkivan teatterin tekemisen metodia, johon on kuulunut kenttätöitä, työpajoja, taustatutkimusta sekä monenlaisia kohtaamisia erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten välillä. Tuloksena on syntynyt poikkeuksellisia teatteriesityksiä.

Kiertuenäyttämön projekteihin osallistuminen on ollut myös Kansallisteatteriin kiinnitetyille taiteilijoille mahdollisuus kokeilla omaa ammattilaisuuttaan perinteisestä poikkeavassa kontekstissa.

Parhaimmillaan projektit voivat rakentaa siltoja eri ihmisryhmien välille sekä suoda mahdollisuuden tasa-arvoiseen kohtaamiseen.

Ohita esitysten esittelykaruselli

Kevään 2024 ensi-iltoja

""

Laulujoutsen ‒ katastrofiballadi

Aurinkoteatteri ja Kansallisteatteri esittävät
Kun talous pannaan tasapainoon, ihmisarvo ei saa muodostua esteeksi.
Suuri näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Kurjet

Tiina Puumalainen – Hanna Suutela
He elivät kirjoittaakseen (ja kirjoittivat elääkseen)
Pieni näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Hulluja satuja

Paula Norosen ja Minna Kivelän satujen pohjalta
Henna Tanskanen ‒ Helena Vierikko
Kreisiä menoa Kansallisteatterissa
Taivassali
Tutustu ja osta lippu