Artikkeleita ympäristövaikutuksista

Ennennäkemätön kuivuus uhkaa UPM:n sellutehtaiden raaka-ainetta – "Olemme olleet 90 päivää kokonaan ilman sadetta"

Pekka Numminen, Tekniikka & Talous 28.3.2023

Lue artikkeli tekniikkatalous.fi

UPM:n jättimäinen uusi sellutehdas tarvitsee 45 miljoonaa eukalyptuksen taimea vuodessa – nyt Uruguayta koettelee ankara vesikriisi

Rosa Lampela, Tekniikka & Talous 17.12.2023

Lue artikkeli tekniikkatalous.fi

UPM aiheutti juuri historian pahimman kemikaalivuodon Uruguayssa – 50 000 litraa kemikaalia tappoi kaiken elämän purosta

Annastiina Airaksinen, Tekniikka & Talous 17.12.2023

Lue artikkeli tekniikkatalous.fi

Näin pienillä sakoilla UPM selvisi Uruguayn historian pahimmasta kemikaalivuodosta

Annastiina Airaksinen, Tekniikka & Talous 29.1.2024

Lue artikkeli tekniikkatalous.fi

Yli 70 järjestöä haluaa UPM:n vastuuseen ”Uruguayn historian pahimman kemikaalivuodon aiheuttamisesta”

Matilda Jokinen, Helsingin Sanomat 27.11.2023

Metsäjätti UPM:n tuore sellutehdas on ehtinyt toimia Uruguayssa runsaat puoli vuotta. Niiden aikana on sattunut kaksi onnettomuutta, joiden vuoksi ympäristöjärjestöt vaativat toiminnan keskeyttämistä.

Lue artikkeli hs.fi

Juoma­vesi ehtyy, mutta UPM:n jätti­mäiselle sellu­tehtaalle sitä riittää ilmaiseksi: ”Olemme lahjoittaneet joen UPM:lle”

Matilda Jokinen, Helsingin Sanomat 3.6.2023

Kesäkuussa 2023 Helsingin Sanomat uutisoi Uruguayn pahimmasta kuivuudesta seitsemäänkymmeneen vuoteen, sekä juomaveden puutteesta. Nämä tekijät ovat olleet lähtölaukauksena maan viimeaikaisille mielenosoituksille ja protesteille, jotka on osoitettu erityisesti UPM:n, sekä vesiyhtiöiden toimintaa vastaan. Mielenosoittajat lisäksi estivät kulun UPM:n tehtaalle ja Suomessa Elokapina keräsi samanaikaisesti ihmisiä kaduille UPM:n toimintaa vastaan.

Lue artikkeli hs.fi

Uruguay: la crisis de agua genera protestas en Montevideo

El Espectador 2.6.2023

El Espectador lehti kertoo, että Uruguayn viranomaiset ovat arvioineet, että pääkaupunkiseudun makeavesivarannot loppuvat kokonaan kahdessakymmenessä päivässä, jos sateita ei tule. Uruguayssa viimeiset kolme vuotta ovat olleet kuivuuden riivaamia, mutta tänä vuonna se on koetellut varsinkin pääkaupunkiseutua, jossa noin 60 prosenttia maan väestöstä asuu. Viime päivinä hanavedestä on myös mitattu sallittua korkeampia kloridi- ja natriumpitoisuuksia, vaikka pitoisuussallituksia nostettiin toukokuun aikana.

Juomaveden puute on herättänyt poliittista vastustusta, ja keskiviikkona sadat ihmiset kerääntyivät Montevideon kaduille. El Espectadorin haastattelemat mielenosoittajat kertoivat vastustavansa improvisoidun oloisia toimenpiteitä veden säästämiseksi, sekä kuvailivat kuivuuden johtuvan globaalista ilmastonmuutoksesta, joka on seurausta tuotantomallista, jota uuskapitalistiset hallitukset ovat ajaneet.

Lue espanjankielinen artikkeli

"Vesi, joka meiltä puuttuu, lahjoitetaan UPM:lle": UPM:n uusi sellutehdas pahentaa Uruguayn akuuttia vesikriisiä

Elokapina 22.5.2023

Elokapina kertoo nettisivuillaan Uruguayn vesikriisistä ja siihen liittyvistä – erityisesti monikansallisiin yrityksiin – kuten UPM:ään suuntautuvista mielenosoituksista. Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa on julistettu juomaveden puutteen vuoksi hätätila ja 60 prosenttia uruguaylaisista saa hanasta tällä hetkellä juomavettä, jossa on liian korkea natrium, -ja kloridipitoisuus. 

Lue bloggaus blogi.elokapina.fi-sivustolta

Protestan afuera de fábrica de UPM en Durazno, como réplica de manifestación en Finlandia.

Montevideo Portal 22.5.2023

Montevideo Portal-lehti uutisoi UPM2 tehtaan läheisyydessä järjestetystä mielenosoituksesta 22. toukokuuta 2023 Centenariossa Duraznon osavaltiossa. Mielenosoittajat vaativat UPM:ää poistumaan maasta ja sen oppilaitoksista, kutsuen tätä kolonialistiseksi ja syylliseksi luonnonmurhaan (ecocida). Mielenosoitusta inspiroi Suomessa järjestetty UPM:n vastainen mielenosoitus, joka vastusti ”sellukolonialismia Uruguayssa” (Stop pulp colonialism in Uruguay). 

Centenarion mielenosoitusten järjestäjien mukaan he kannustavat ihmisiä etsimään tietoa ja järjestäytymään UPM:n ja metsäyhtiöiden harjoittamaa kolonialismia, veden ryöstöä, maaperän tuhoamista ja terveyshaittoja vastaan. Lehti haastattelee MOVUS-järjestön jäsentä, joka kertoi, että järjestö ei ole mielenosoituksen taustalla, vaan se on spontaanisti järjestetty ihmisten toimesta. MOVUS kuitenkin tukee mielenosoituksia, todeten että UPM harjoittaa uuskolonialistista toimintaa, tuhoaa luontaisia metsiä ja käyttää liiaksi hupenevia vesivaroja. MOVUS-järjestön mukaan UPM2 tehdas käyttää päivittäin 7 miljoonaa kuutiometriä vettä, joka vastaa koko metropolialueen veden käyttöä 14:ssa päivässä.

Lue espanjankielinen artikkeli

Comunicado a la población Agrotóxicos para UPM

COENDU-Conservación de especies nativas de Uruguay 7.11.2022

Kansalaisjärjestö COENDU:n (Conservación de especies nativas de Uruguay) Facebook-tilillään julkiaseman tiedotteen mukaan, Uruguayn karja,-maatalous-ja kalastus ministeriö on sallinut 14:n uuden maatalouskemikaalin käytön. Järjestö toteaa, että on yleisessä tiedossa, että UPM on käyttänyt metsätaimitarhoillaan luvattomia kemikaaleja, jotka Maailman terveys järjestö on luokitellut vaarallisiksi tai erittäin vaarallisiksi. Ympäristöministeriö olikin aiemmin määrännyt UPM:n maksamaan sakkoja asian tiimoilta.

Lue tiedote Facebookista

Mientras evalúa sanción, gobierno autorizó 9 agroquímicos que upm venia utilizando de forma irregular

El Observador 31.10.2022

El Observador-lehti kuvaa, kuinka Uruguayn hallitus on Karja, -maatalous- ja kalastusministeriön (MGAP) kautta sallinut päätöslauselmissaan yhdeksän UPM:n puutaimitarhoillaan käyttämistä 15:sta aiemmin kielletystä kemikaalista. Ministeriö teki päätöslauselmat metsätalouden tuottajien yhdistyksen SPF:n pyynnöstä, samaan aikaan kun sen oli määrä ilmoittaa UPM:lle annettavista sanktioista kiellettyjen kemikaalien käytöstä taimitarhoillaan. Ministeriön mukaan UPM joutuu kuitenkin kärsimään rangaistuksen.

Päätöslauselman mukaan nämä kemikaalit ovat tarpeellisia tehokkaassa kontrolloinnissa, etenkin tuholaisiin ja sairauksiin liittyen. Lisäksi lehti tietää kertoa, että näitä kemikaaleja käytetään jo Uruguayssa maataloussektorilla, mutta niitä ei ollut aiemmin erikseen sallittu käytettäväksi metsätaimitarhoissa. Lisäksi SPF:n mukaan näitä kemikaaleja käytetään myös metsätaloudessa Uruguayn naapurimaissa. Ministeriö myös korostaa, että metsätalouden käyttämät määrät kemikaaleja eivät ole ympäristölle haitallisia.

Lue espanjankielinen artikkeli

Minuta de reunions, 4ta session de la comición del seguimiento del Proyecto UPM II

Ministerio de Ambiente, Urugyay 24.4.2022

Ympäristöministeriö on julkaissut kokouspöytäkirjan 24. huhtikuuta 2022 järjestetyssä kokouksesta UPM:n tiloissa Pueblo Centenariossa. Kokousta johti DINACEA:  Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Ympäristön laadun ja arvioinnin kansallinen osasto) ja kokoukseen osallistui valtiollisia järjestöjä, edustajia yliopistoista, kansallisjärjestöistä ministeriöistä, sekä UPM:stä. 

Pöytäkirja osoittaa, että osallistujat esittivät kysymyksiä ja huolta muun muassa sellun kuljetuksesta rekoilla, saasteista ja vesistöjen kunnosta, sekä junaradasta. UPM:n edustaja vastasi huoliin.

Lue espanjankielinen pöytäkirja

Forestry extractivism in Uruguay

Markus Kröger & Maria Ehrnström-Fuentes 2021

Kröger ja Ehrnstöm-Fuentes analysoivat ekstraktivismi-käsitettä ja sen soveltuvuutta metsätalouteen, käyttäen Uruguayn selluteollisuutta tutkimuskohteenaan. Kröger ja Ehrnstöm-Fuentes argumentoivat, että metsätalousekstrativismissä on erityispiirteitä verrattuna esimerkiksi maatalousekstraktivismiin, vaikka myös yhtäläisyyksiä löytyy. Metsätalousekstrativismin piirteiksi tutkijat listaavat erityiset kauppasopimukset, koska sellutuotanto on kallista, pitkäaikaisen ja asteittaisen suunnittelun plantaasien ja tehtaiden perustamiseksi, ekologiset ja hiilipäästöihin liittyvät vaikutukset, sekä massiiviset lainsäätökampanjat.

Tutustu tutkimukseen

Sign on this letter! Denounce the fraudulent campaign of the Finnish multinational UPM

World Rainforest Movement 26.02.2020

World Rainforest Movement julkaisi verkkosivuillaan ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen laatiman kirjeen, jossa tuomitaan UPM Kymmenen viherpesu-kampanja. Kampanjan avulla UPM pyrkii esittämään itsensä ympäristöystävällisenä ja vastuullisena globaalina toimijana. Kirje kuitenkin kuvailee monoviljelmien haittavaikutuksia ja toteaa siten UPM:n väitteiden olevan harhaanjohtavia.  

Kirjeessä on myös liitteenä kattava lista tieteellisiä tutkimuksia, jotka tutkivat erilaisia monoviljelmien haittavaikutuksia. Kirjeen on allekirjoittanut laaja joukko järjestöjä, niin kansainvälisiä kuin uruguaylaisia ja suomalaisiakin. Lisäksi pitkä lista asiaan erikoistuneita yksityishenkilöitä on allekirjoittanut kirjeen.  

Lue englanninkielinen kirje

Organizations question UPM’s greenwashing campaign.

Merel van der Mark, The Environmental Paper 26.2.2020

The Environmental Paper uutisoi suomalaisten, uruguaylaisten ja muiden maiden kansalaisjärjestöjen laatimasta ja allekirjoittamasta kirjeessä, joka tuomitsee UPM Kymmenen viherpesu- kampanjan. Kirjeessä todetaan, että UPM pyrkii esittämään itsensä vastuullisena ilmastonmuutosta torjuvana yrityksenä. UPM:n väitteet perustuvat kuitenkin yritysten ja valtioiden rahoittamaan Triple A List of CDP vertailuun, joka vertailee yritysten vastuullisuutta ympäristön osalta. Tämä vertailu kuitenkin perustuu itsearviointiin, eikä CDP arvioi itsenäisesti yritysten ympäristövaikutuksia.

Kansalaisjärjestöt toteavat, että UPM:n väitteet eivät ole paikkansapitäviä, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että yhden lajikkeen plantaasit ovat haitallisia maastolle, luonnonmonimuotoisuudelle, sekä ruokaturvalle.

Lue englanninkielinen artikkeli

Solicitud de Autorización Ambiental Previa para su proyecto Planta de celulosa y zona franca en el departamento de Durazno. Informe final.

Cuecar S.A & Blanvira S.A. 2019

Raportti kuvaa ympäristö-, ja sosiaalisia vaikutuksia vuonna 2019 ennen UPM 2 tehtaan rakennuksen aloitusta Paso de los Torosissa. Raportti kertaa raportin synnyn taustoja, UPM 2 hanketta, sekä arvio ympäristö, -ja sosiaalisia vaikutuksia.  Raportti myös tutkii erikseen rakennusvaihetta ja arvio tehtaan vaikutuksia sen jälkeen, kun toiminta alkaa. 

Rakennusvaiheen arvioidaan kestävän 36 kuukautta ja siihen sisältyy vapaakauppa alueen asennus, tehtaan rakennus, sekä tarvittavan infrastruktuurin asennus. Rakennusvaiheessa tilapäisiä työntekijöitä tulee olemaan kerrallaan noin 3500–5500 henkilöä. Pysyviä työpaikkoja arvioidaan tulevan olevan noin 470–515. 

Raportti kuvaa myös suunnitelmaa jätteiden ja likavesien käsittelystä, kuljetuksesta, sellumassan valkaisemisesta ja sähköntuotannosta. Lisäksi se kuvaa suunniteltua kemikaalitehdasta ja Río Negrosta pumpatun veden käsittelyä. Raportti myös toteaa, että sellutehtaiden elinikä on noin 40 vuotta, jonka jälkeen on jälleenrakennettava tai lopetettava toiminta. Raportti myös kertoo, että UPM 2 tehtaalla tullaan käyttämään sellun valmistuksessa Kraft tekniikkaa. Lopulta raportti tekee arvion vaikutuksista ilman laatuun, arvioi meluhaittoja, sekä vaikutuksista vesistöön, luonnon monimuotoisuuteen, ja sosiaalisiin oloihin.

Lue espanjankielinen raportti

Agricultura y Pesca Uruguay, Dirección General Forestal

Ministerio de Ganadería, Cartografía Nacional Forestal 2021

Karja-, maatalous- ja kalastusministeriön raportti kokoaa tärkeimmät löydökset vuonna 2021 suoritetusta kartoituksesta. Raportti keskittyy kaupallisiin viljelmiin, sillä niissä tapahtuu eniten lyhyen aikavälin muutoksia. Karja-, maatalous ja kalastusministeriö vastaa metsäpolitiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Raportin löydöksiä käytetään ministeriön mukaan kestävän metsätalouden suunnitteluun ja ylläpitoon.

Raportti kuvaa puuviljelmien määrää, lajeja, sekä alueita, jossa on uusia viljelmiä. Raportti myös vertailee istutusten määriä vuoden 2018 ja vuoden 2021 välillä.

Lue espanjankielinen raportti

Ohita esitysten esittelykaruselli

Tulevia ensi-iltoja

""

Jäniksen vuosi

Arto Paasilinna ‒ Kristian Smeds
Loikkien vapauteen!
Suuri Näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Eerika Rantasen tähänastinen elämä

Juha Jokela, Kaisa Hela, Ria Kataja & Eeva Soivio
Sydämellinen kasvutarina kolmen upean näyttelijän esittämänä!
Pieni näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Angels in America

Tony Kushner
Suurteos rakkaudesta ja toivosta maailmanlopun aattona
Pieni näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Appelsiinit

Basim Kahar
Lohdun, muistojen ja särkyneiden haaveiden elegia
Maalaamosali
Tutustu ja osta lippu
""

UbuVersum

Jarry – Haikkala – Lehtinen
Esitys KAIKKIEN AIKOJEN hirmuhallitsijasta
Tekniikan museo
Tutustu ja osta lippu
""

Jälkielämä

Joel Teixeira Neves 
Keskusteluja elävien kuolleiden kanssa
Maalaamosali
Tutustu ja osta lippu