""

Arvot ja vastuullisuus

Taiteellinen teatteri

Visiomme on tehdä yleisölle Suomen parasta taiteellista teatteria. Haluamme luoda puhuttelevia teatterikokemuksia, joista katsojat poistuvat täynnä uusia ajatuksia ja näkökulmia ympäröivästä maailmasta ja yhteiskunnasta.

Taiteen tekijöillä tulee olla suhde aiheeseensa, todelliseen ilmiöön, jolla on yhteiskunnallista painoarvoa tai inhimillistä merkitystä.

Katsojille tarjoamamme arvo muodostuu kokonaisvaltaisista elämyksistä, jotka liikuttavat, puhuttelevat ja herättävät ajattelemaan.

Tahdomme vaalia ja kehittää korkealaatuista taidetta, jonka tekijät ovat alansa huippuja. Sitoutuneet ja intohimolla työhönsä suhtautuvat tekijät ovat Kansallisteatterin tärkein voimavara. Vahva yhteisömme haluaa kehittyä ja luoda uutta suomalaista kulttuuria.

Arvot

Kansallisteatterin keskeiset arvot ovat taiteellisuus, keskustelevuus ja tasa-arvo.

Taiteellisuus merkitsee aihelähtöisyyttä. Kansallisteatterin tehtävä on tehdä Suomen laadukkainta teatteria tärkeistä aiheista ja herättää keskustelua. Tavoitteena on se, että yleisö poistuu katsomosta täynnä uusia ajatuksia; parhaimmillaan teatterilla on kyky murtaa käsityksiä sekä uudistaa ja avartaa yleisön maailmankuvaa.

Keskustelevuus tarkoittaa avoimuutta niin teatterin sisäpuolella kuin myös ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Teatteri käy julkista keskustelua ohjelmistonsa kautta. Kansallisteatterissa tulee vallita avoin ilmapiiri, jossa kaikki teatterin työntekijät voivat puhua rohkeasti, avoimesti ja rakentavasti myös vaikeista aiheista.

Tasa-arvo merkitsee teatterin kaikkien työntekijöiden ja yleisön oikeuksien ja vapauksien tasapuolista turvaamista kaikissa tilanteissa – sukupuolesta, iästä, ammatillisesta statuksesta tai muista vastaavista seikoista riippumatta. Kansallisteatteri on moniarvoinen instituutio, mikä tulee huomioida kaikessa toiminnassa ja taiteen sisällöissä. Näyttämöille tulee tuoda keskusteluun monipuolisesti eri ilmiöitä ja saada aikaan dialogia.

Kansallisteatterilaiset ovat alansa huippuja. Työtä tulee voida tehdä turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, tasa-arvoisesti, keskustelevasti ja keskinäisen kunnioituksen hengessä.

Ohita esitysten esittelykaruselli

Syksyn 2023 ensi-iltoja

""

Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin

Ujuni Ahmed – Elina Hirvonen
Esitys rohkeudesta ja nähdyksi tulemisesta
Suuri näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Juhlat ‒ ja elämä siinä sivussa

Kirsi Porkka – Marina Meinander
Komedia loputtomista ruuhkavuosista
Suuri näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Europeana

Patrik Ouředník – Minna Leino
Johdatus Euroopan absurdiin vuosisataan
Pieni näyttämö
Tutustu ja osta lippu