""

Metsä geopolitiikan näyttämönä

Yleisötapahtuma, joka kokoaa yhteen metsän suojelijoita, tutkijoita, taiteilijoita ja talouselämän toimijoita keskustelemaan metsästä, metsäteollisuudesta sekä sen vaikutuksista.

Missä ja milloin

Metsä geopolitiikan näyttämönä
Kahvila Willensauna
Metsä geopolitiikan näyttämönä
Kahvila Willensauna

In English / En Español

Meidän kaikkien elämät ovat syvästi kietoutuneet metsiin lähellä ja kaukana. Metsät ylläpitävät veden kiertokulkua, sitovat hiiltä ja rikastuttavat maaperää. Ne antavat hapen, suojan, ravinnon, lämmön ja monen elinkeinon. Metsät tuovat rauhaa, tilaa ja lohtua. Ajatus metsästä loputtomasti uusiutuvana luonnonvarana ja äärimmilleen viety tehometsätalous sekä metsien hakkaaminen karjalaitumien, maanviljelyn ja puuplantaasien alta on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa maailman metsät ja niissä elävät lajit katoavat kiihtyvällä vauhdilla.

Metsä geopolitiikan näyttämönä -yleisötapahtuma kokoaa yhteen metsän suojelijoita, tutkijoita, taiteilijoita ja talouselämän toimijoita keskustelemaan metsästä, metsäteollisuudesta sekä sen vaikutuksista. Tapahtuma tuo esiin tehometsätalouden jälkiä mm. Uruguayssa, Brasiliassa, Suomessa ja Saamenmaalla, ja peräänkuuluttaa metsäyhtiöiden vastuuta ympäristöistä ja yhteisöistä ilmastonmuutoksen ja luontokadon keskellä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Metsä geopolitiikan näyttämönä -yleisötapahtumassa kysytään, miten eri tietojärjestelmät ja toimintatavat, kuten alkuperäiskansojen perimätieto, tieteellinen tutkimus, taiteen käytännöt ja aktivismi voisivat yhdessä edistää metsäsektorin ekologista ja oikeudenmukaista siirtymää. Tapahtuma sisältää keskustelujen lisäksi puheenvuoroja, esityksiä, elokuvanäytöksen sekä työpajan Stansvikin hakkuu-uhan alaisessa metsässä. Puheenvuoroja ja keskusteluja käydään usealla kielellä: suomeksi, englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi. Espanja ja portugali tulkataan englanniksi.

Kansallisteatterin julkisivun ja sisätilojen digitaalinäytöillä nähdään maaliskuussa uusia tekstiteoksia, jotka ilmentävät tekijöidensä suhdetta metsään ja tuovat ilmi tehometsätalouden vaikutuksia eri ympäristöissä. Teosten tekijöinä ovat ohjaaja ja saamelaisaktivisti Pauliina Feodoroff, näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Marianella Morena sekä työryhmä, johon kuuluu kuva- ja esitystaiteilija, prekoloniaalin taiteen ja sademetsähistorian tutkija Anita Ekman; elokuvaohjaaja ja guarani mbya -kansan hengellinen johtaja Carlos Papá Mirim sekä filosofi ja maxakali-kansan opettaja Cristine Takuá. Teokset ovat runoja, kehotuksia ja julkilausumia, jotka nousevat metsän elinvoimasta ja kutsuvat vaalimaan sitä. 

Yleisötapahtuma, tekstiteokset sekä Marianella Morenan kirjoittama ja ohjaama Metsä Furiosa -esitys, joka saa ensi-iltansa Kansallisteatterin Taivassalissa samalla viikolla, ovat osa suomalais-uruguaylaista Metsä geopolitiikan näyttämönä -taide- ja tutkimushanketta. Hanke tekee rajoja ylittävää yhteistyötä ja tuo taiteen kautta esiin, miten geopoliittiset voimat vaikuttavat maan käyttöön, elinkeinoihin, kulttuureihin ja sosiaalisiin suhteisiin. Se nivoo yhteyksiä ihmisten, yhteisöjen ja ympäristöjen välille eri mantereilla. 

Lue lisää hankkeesta

Metsä geopolitiikan näyttämönä -hanke on syntynyt tilanteessa, jossa suomalaisjohtoinen suuryritys avaa uuden, maailman suurimman yksilinjaisen sellutehtaan Uruguayhin ja harjoittaa monokulttuuria istuttamalla yhä lisää valtavia eukalyptuspuupeltoja. Samaan aikaan Suomessa etsitään keinoja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pelastaa metsäluonnon monimuotoisuutta. Asetelma toistaa globaalin pohjoisen ja globaalin etelän välistä dynamiikka, jonka juuret ovat kolonialismissa. Uruguayssa Suomen roolista maan rakennemuutoksessa keskustellaan paljon, mutta Suomessa metsästä käytävä keskustelu painottuu hakkuihin ja suojeluun paikallisella tasolla.

EU:n biodiversiteettistrategia velvoittaa Suomea suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät. Suojelukriteereistä kiistellään parhaillaan. Useat tutkijat ja kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että suojelupäätökset tehdään taloudellisten intressien eikä ekologisen tutkimus- ja kartoitustiedon pohjalta. Samalla metsämaan hiilinielut ovat romahtaneet nopeasti, ja Suomi on jäämässä jälkeen EU:n asettamista ilmastotavoitteista.

Suomen metsistä alle 3% on luonnontilaisia ja vanhoja metsiä. Iso osa näistä sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella, missä niiden suojelulle on sekä ekologiset että ihmisoikeudelliset syyt. Saamenmaan maankäyttöön kohdistuu jatkuvasti geopoliittisia paineita, jotka uhkaavat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja arktisen alueen herkkiä ekosysteemejä.

Yritysten, päättäjien ja kansalaisten on herättävä siihen tosiasiaan, että metsät eivät riitä nykyiseen kulutukseen. Metsien on annettava myös olla ja toipua. Filosofi ja maxakali-kansan opettaja Cristine Takuá kirjoittaa: “Muuta tapojasi nyt! Rakkaudesta kaikkiin olentoihin!” Meidän on löydettävä yhdessä tavat suojella metsiä ja niiden ekosysteemejä, sillä ne ovat elämän elinehto. Meidän on tunnettava omissa ruumiissamme metsän pulssi, ja virittäydyttävä sen taajuudelle, jotta emme unohda yhteyttämme metsään. 

Metsä geopolitiikan näyttämönä -yleisötapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin. Paikat Kahvila Willensaunassa täytetään tulojärjestyksessä. Tapahtumaa voi seurata myös live-lähetyksen kautta Kansallisteatterin Virta-kanavalla. Metsä Furiosa -esitykseen voi ostaa lippuja Kansallisteatterin lipunmyynnistä tai Lippu.fi:stä. Suojeleva metsä, suojeleva ruumis -työpajaan ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse. Katso ilmoittautumisohje alla olevasta aikataulusta.

Osta Metsä Furiosa -lippuja

Yleisötapahtuman on kuratoinut Satu Herrala, ja se tarkastetaan osana hänen taiteellista väitöstutkimustaan Aalto-yliopistossa. Koko Metsä geopolitiikan näyttämönä -hanketta ja Herralan väitöstutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö. Tapahtuman on tuottanut Elina Kukkonen ja se on tehty yhteistyössä Kansallisteatterin Yhteisöt ja osallisuus -osaston kanssa. Tapahtuman ja tilausteosten visuaalisen ilmeen on suunnitellut Amy Gelera.

Ohjelma ja aikataulu

8.3. Kahvila Willensaunassa ja Kansallisteatterin Virta-kanavalla

10.00-10.15 Tilaisuuden avaus ja Metsä geopolitiikan näyttämönä -hankkeen esittely
Satu Herrala (kuraattori ja väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto) ja Jussi Lehtonen (näyttelijä ja Yhteisöt ja osallisuus -osaston päällikkö, Kansallisteatteri)

10.15-12.00 Paneelikeskustelu metsäyhtiöiden vaikutuksista ja vastuista globaalissa ympäristössä
Sini Harkki (ohjelmajohtaja, Greenpeace Norden), Markus Kröger (globaalin kehitystutkimuksen professori, Helsingin yliopisto), Sami Lundgren (vastuullisuusjohtaja, UPM) ja Jan Saijets (tekniikan tohtori, Saamelaiskäräjien edustaja metsäneuvostossa)
Moderaattori: Mari Pantsar (muutosjohtaja, Koneen Säätiö Metsän puolella)
Kieli: suomi

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-14.30 Metsä Furiosa -esitys Taivassalissa
Kirjoittanut ja ohjannut Marianella Morena
Kieli: suomi, espanja, englanti (tulkattu suomeksi, tekstitys englanniksi ja espanjaksi)
Liput esitykseen ostetaan erikseen Kansallisteatterin lipunmyynnistä tai Lippu.fi:stä
Tauko live-lähetyksessä.

15.00-16.30 Näkyvä ja näkymätön metsäpolitiikka Uruguayssa
Sofía Aquino (aktivisti ja taiteilija, Our voice Uruguay -liike), Maria Ehrnström-Fuentes (apulaisprofessori, Hanken School of Economics), Janette Kotivirta (aktivisti ja väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto), Daniel Pena (sosiologi ja tutkija, Universidad de la Republica, Montevideo) ja Sofía Taranto (ympäristö- ja yhteisöaktivisti, Charrúa Nation Council ja Coordinación por el agua) 
Kieli: englanti ja espanja (tulkkaus englanniksi ja espanjaksi)

16.30-17.00 Tauko

17.00-18.00 Vallankumous unohti meidät, mutta luonto ei
Taiteilijatapaaminen Marianella Morenan kanssa (näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja)
Moderaattori: Giovanna Esposito-Yussif (kuraattori)
Kieli: espanja (tulkattu englanniksi)

9.3. Kahvila Willensaunassa ja Kansallisteatterin Virta-kanavalla

10.00-10.10 Alkusanat
Satu Herrala (kuraattori ja väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto)
Kieli: suomi ja englanti

10.10-11.00 Metsäsektorin ekologinen siirtymä ja taiteen rooli
Antti Majava (asiantuntija, BIOS-tutkimusyksikkö)
Kieli: suomi

11.00-12.00 Havumetsän lapset: dialogi elokuvasta ja aktivismista 
Ida Korhonen (ympäristöaktivisti) ja Virpi Suutari (elokuvaohjaaja)
Kieli: suomi

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-14.00 Sovusta Matriarkaattiin – miltä metsien suojelu voi näyttää
Pauliina Feodoroff (ohjaaja ja saamelaisaktivisti)
Kieli: englanti

14.00-15.00 Nhe’ery: Metsä, jossa henget kylpevät
Anita Ekman (kuva- ja esitystaiteilija, prekoloniaalin taiteen ja sademetsähistorian tutkija), Carlos Papá Mirim (elokuvaohjaaja ja guarani mbya-kansan hengellinen johtaja) ja Cristine Takuá (filosofi ja maxakali-kansan opettaja)
Kieli: portugali (tulkkaus englanniksi)

15.00-15.30 Dialogi
Pauliina Feodoroff, Anita Ekman, Carlos Papá Mirim ja Cristine Takuá
Kieli: portugali ja englanti (tulkkaus portugaliksi ja englanniksi)

15.30-16.00 Tauko
Live-lähetys Virta-kanavalla päättyy

16.00-17.20 MATA-elokuvanäytös
Fábio Nascimenton ja Ingrid Fadnesin dokumenttielokuva Bahian osavaltion eukalyptusplantaaseista, jotka uhkaavat Pataxó-kansan ja pienviljelijöiden perinteisiä elintapoja
Kieli: portugali, tekstitetty englanniksi

17.20-17.50 Q&A
Ingrid Fadnes (toimittaja, elokuvaohjaaja)
Kieli: englanti

17.50-18.00 Yleisötapahtuman päätös
Satu Herrala (kuraattori ja väitöskirjatutkija)
Kieli: suomi ja englanti

19:00 Metsä Furiosa -esitys Taivassalissa
Kirjoittanut ja ohjannut Marianella Morena
Kieli: suomi, espanja, englanti (tulkattu suomeksi, tekstitys englanniksi ja espanjaksi)
Liput esitykseen ostetaan erikseen Kansallisteatterin lipunmyynnistä tai Lippu.fi:stä

10.3. klo 13-16 Stansvikin metsässä

Työpaja: Suojeleva metsä, suojeleva ruumis - Stansvikin metsästä ja ruumiillisesta paikkasuhteesta

Stansvikin metsässä tapahtuvassa työpajassa tutustutaan metsän ekosysteemiin ja Suojellaan Stansvik -liikkeen kamppailuun hakkuiden pysäyttämiseksi sekä tehdään ruumiillisia harjoitteita, joissa kuunnellaan ja liikutaan yhdessä metsän kanssa antaen sen hoivata meitä ja hoivaten takaisin.

Fasilitoijat: Ida Korhonen (ympäristöaktivisti) ja Pääsky Miettinen (esitystaiteilija, tanssinopettaja ja aktiivinen kansalainen)

Kieli: suomi, tarvittaessa englanti

Ilmoittautumiset 7.3. mennessä: metsageopolitiikannayttamona@gmail.com

""

Kansallisteatterin Yhteisöt ja osallisuus -osasto työskentelee sen eteen, että yhteiskunnan moninaisuus tulee näkyväksi kaikessa teatterin toiminnassa, niin katsomoissa kuin näyttämöilläkin. Toteutamme taiteellisia prosesseja erilaisten yhteisöjen kanssa, viemme esityksiä ja työpajoja suljettuihin laitoksiin, ylläpidämme Nuorten Kansallisteatteria ja järjestämme erilaisia keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on tehdä Kansallisteatterista sellainen paikka, jonne kaikki ihmiset tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Ohita esitysten esittelykaruselli

Kevään 2024 ensi-iltoja

""

Laulujoutsen ‒ katastrofiballadi

Aurinkoteatteri ja Kansallisteatteri esittävät
Kun talous pannaan tasapainoon, ihmisarvo ei saa muodostua esteeksi.
Suuri näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Kurjet

Tiina Puumalainen – Hanna Suutela
He elivät kirjoittaakseen (ja kirjoittivat elääkseen)
Pieni näyttämö
Tutustu ja osta lippu
""

Hulluja satuja

Paula Norosen ja Minna Kivelän satujen pohjalta
Henna Tanskanen ‒ Helena Vierikko
Kreisiä menoa Kansallisteatterissa
Taivassali
Tutustu ja osta lippu